تبلیغاتپیچندگی فضا 2

اكنون پرسش اینست كه چگونه میتوان یك كرمچاله گذرپذیر را در آزمایشگاه ساخت؟ و پاسخ آنست كه باید انرژی بایسته آنرا فراهم كرد. یعنی باید ماده شگفت را تولید كرد كه دارای چگالی انرژی كمتر از چگالی انرژی خلا در فضازمان تخت در دمای صفر مطلق و در شرایط خلا ایده آل (= شمار ذرات محیط آزمایش برابر صفر) میباشد.

 

بر پایه عدم قطعیت مكانیك كوانتمی، نمیتوان گفت كه در خلا كامل انرژی پایه فضازمان هیچ است، بلكه پس از كوانتیده كردن تابع انرژی، در می یابیم كه نوسانگر مربوطه در خلا بر شمرده شده كه آنرا نقطه صفر هم مینامند، دارای مقدار است. پس قرارداد میكنیم كه انرژی كمتر از این مقدار را انرژی منفی بنامیم.

اما این انرژی دارای سرشتی كوانتمی میباشد، و مهار آن كاری دشوار است. همچنین تا رسیدن به یك نظریه گرانش كوانتمی فراگیر، توضیح درخوری از رفتار كف كوانتمی فضازمان را نداریم. نمیدانیم كه فضازمان ماهیتی پیوسته دارد (نسبیت كلاسیك) یا از واحدهای گسسته ساخته شده (نظریه میدان كوانتمی) یا از واحدهایی یك بعدی و مرتعش (نظریه ریسمان) و یا سنگ بناهایی دوبعدی و رویه گونه كه مانند لوله كشی و غشابندی می مانند (نظریه های ابرریسمان). بنابراین بهتر است كه به آزمایشها بسنده كرد كه رفتارهایی سرراست را گزارش میدهند و بررسی فضازمان را بسیار ساده تر میكنند؛ گرچه باید پذیرفت كه دقت رهیافت نظری را در این شیوه نداریم، اما در بیشتر پیشرفتها راهبرد نظریه را گزارشات تجربی رفتار طبیعت در اندازه های كوانتمی و كهكشانی به دست داده اند و فیزیك كار را پی ریخته اند. پس رهیافت بررسی آزمایشها بیشتر مهندسی و در سطح است تا فیزیكی و در عمق، و حتی برخی آنرا "مهندسی كوانتمی" نامیده اند، اما در پایه ی داستان تفاوتی را نمیسازند، گرچه هر رهیافت جایگاه خود را دارد و پیشرفتهای نظریه بسیار مهم هستند.

از میان پدیده های به آزمایش درآمده كه در برخی حالتها برخوردن به انرژی منفی را در سیستم مورد بررسی دارند، دو پدیده اثر كازیمیر و خلا فشرده بیشترین احتمال دستیابی به اندازه های ماكروسكوپیكی ماده شگفت را در خود دارند. جالب آنكه از این دو پدیده در نخستین مقاله های پدید آورندگان فیزیك كرمچاله در سال 1988 نیز نام برده شده است.

اثر كازیمیر را ده ها سال است كه فیزیكدانها میشناختند، اما تا تایید آزمایشگاهی آن در دهه نود، چیزی بیش از یك حالت ویژه از نوسانگر های كوانتمی نگریسته نمیشد. در این باره از شما میخواهم كه به یك مقاله بسیار خوب نگاهی بیاندازید:

 

http://www.nano.ir/printpaper.php?PaperCode=114

 

منبع اصلی

http://physicsworld.com/cws/article/print/9747

 

 هنوز نیز با اینكه این بارزترین گزینه دیدن اثرات انرژی نقطه صفر خلا میباشد، بسیاری نمیپذیرند بتوان با یك اثر ذاتاً كوانتمی به ساختارهایی ماكروسكوپیكی از فضازمان پیچانده شده (كرمچاله، حامل پیچشی، لوله كراسنیكف، و هر گونه پیچنده فضایی) رسید.

اینجاست كه اهمیت مهندسی فضازمان (Spacetime Engineering) روشن میشود كه در شرایطی كه فیزیك قضیه به مرزهای خود رسیده و توان پیش رفتن بیشتر را در آینده ای نزدیك برای خود نمیبیند، مهندسی دانسته ها و داشته های كنونی، میتواند رهیافتهایی در چهارچوب دانش را باز كند كه نوید این را میدهند كه میتوان با تردستی، بازده تولید ماده شگفت را از سطح كوانتمی به سطح كلاسیكی برساند.

روشهای پیشنهادی من در این باره در مقاله هایم گفته شده اند و تاییداتی را نیز به همراه آورده اند، اما بررسی درستی و نادرستی آنها همگی وابسته به انجام آزمایش هستند و هیچ رهیافت نظری یا مانند سازی رایانه ای نمیتواند توان راستین آنها را بسنجد. پس باید گفت كه كاری تازه در فیزیك انجام شده كه باید كند و كاو بیشتری روی آن انجام بگیرد.

امید است كه اگر دستگاههای آزمایشگاهی مورد نیاز فراهم شود، بتوان بخش اجرایی ساخت پیچنده فضایی را آغاز كرد. امیدی كه من دوست دارم در ایران برآورده شود.

طبقه بندی: مقالات جالب نجومی، 
شنبه 21 شهریور 1388 توسط محسن | نظرات ()


این وبلاگ با هدف افزایش اطلاعات نجومی شما تاسیس شده است امیدواریم که اطلاعات ما مورد استفاده و رضایت شما قرار گیرد . ما را از انتقادات و پیشنهادات خود بهره مند سازید . به دلیل نتایج حاصل شده از نظر سنجی سعی می کنیم تا پست ها را به گونه ای بنویسیم تا بیشتر مورد استفاده دانش آموزان عزیز قرار بگیرد .متشکریم
پست الکترونیک
تماس با مدیر
RSS
ATOM
آتشفشان ها در فضا (9)
تلسکوپ ها (20)
اسطرلاب (12)
ماده تاریک (15)
کتب نجومی (42)
کهکشان ها (32)
تاریخچه نجوم (11)
کسوف و خسوف (33)
مقالات جالب نجومی (44)
وسایل و ابزار نجومی (50)
دانشمندان علم نجوم (64)
اصطلاحات نجومی (130)
منظومه شمسی (41)
درباره علم نجوم (20)
نجوم در اسلام (43)
اجرام آسمانی (120)
دنباله دار ها (18)
سحابی ها (15)
ماهواره ها (39)
سیارک ها (15)
سیاه چاله (17)
ستارگان (31)
آموزش (115)
احسان
محسن
مهر 1391
شهریور 1391
فروردین 1389
بهمن 1388
آذر 1388
مهر 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
اندازه گیری فاصله ی زمین تا خورشید با استفاده از روش Huddle
اندازه گیری فاصله ی زمین تا خورشید با استفاده از روش Halley
کهکشان کارت ویل
نکات جالب در مورد فضا
هاله تاریک (Dark halo)
نوار راه شیری
کهکشان راه شیری
کهکشان اندروما
ناحیه ساختار مارپیچ
شبه کره بسیار عظیم
برامدگی های کهکشانی
بازو های مارپیچی
کهکشان مار پیچی ( قسمت دوم )
کهکشان های نامنظم(قسمت دوم)
ویژگی کهکشان ها
لیست آخرین مطالب